Wij zijn een particuliere organisatie, zonder winstoogmerk, met een ideëel doel: wij starten een maatschappelijke discussie over het vuurwerkgebruik rondom de jaarwisseling.

Middels een positieve samenwerking tussen alle betrokkenen, inclusief de vuurwerkbranche, komen we tot verantwoorde alternatieven.