De Stichting Staakt Het Vuren :
 • beoogt met haar activiteiten een bijdrage te leveren aan het vervangen van het afsteken van consumentenvuurwerk door milieuvriendelijk, veilig, professioneel vuurwerk, afgestoken door professionals, alsmede het organiseren van lasershows
 • heeft beroepsgroepen gevraagd om de Nederlandse oogartsen (NOG) te ondersteunen:
  1. de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen en Verzorgenden (NVSEHV)
  2. de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen ( NVSEHA)

  De kosten van behandeling van vuurwerkslachtoffers bedragen volgens de Stichting Consument en Veiligheid € 780 per persoon.
 • roept met klem zowel het kabinet als alle politieke partijen op om alsnog een debat te voeren over alle schadelijke gevolgen van vuurwerk en onderzoek daarnaar te doen en de Onderzoeksraad voor Veiligheid hierin te betrekken. Gebleken is dat meer dan de helft van de Nederlanders een verbod wil op het afsteken van consumentenvuurwerk
 • roept de Nederlandse Europarlementariërs op het thema vuurwerk op de agenda te plaatsen en een debat te voeren in het Europees Parlement over alle schadelijke gevolgen van vuurwerk en met onderbouwde voorstellen te komen om binnen de Europese grenzen het consumentenvuurwerk te verbieden
 • doet een dringend beroep op de Nederlandse regering om het initiatief te nemen in december 2009 in Kopenhagen - tijdens de onderhandelingen voor een wereldwijd nieuw klimaatakkoord - ook het afsteken van vuurwerk op de agenda te plaatsen onder het motto: 'Alle beetjes helpen, maak een start met problemen die eenvoudig zijn op te lossen
  In de Deense hoofdstad maken wereldleiders nieuwe afspraken over de strijd tegen de opwarming van de aarde. Het nieuwe pact moet het Kyoto-akkoord van 1997, dat in 2012 vervalt, vervangen.
  Het luxeartikel vuurwerk draagt bij tot ernstige vervuiling van onze aarde. Aangezien we met elkaar verantwoordelijk zijn voor onze aarde is een debat over de schadelijke gevolgen van vuurwerk voor ons milieu noodzakelijk op zowel nationaal, Europees als wereldniveau !
 • roept de vuurwerkindustrie op om - in samenspraak met de Nederlandse overheid - milieuvriendelijk vuurwerk te ontwikkelen, uitsluitend te gebruiken door professionals
 • roept de Nederlandse Europarlementariërs op het thema vuurwerk op de agenda te plaatsen en een debat te voeren in het Europees Parlement over alle schadelijke gevolgen van vuurwerk en met onderbouwde voorstellen te komen om binnen de Europese grenzen het consumentenvuurwerk te verbieden
 • is voornemens een gerechtelijke procedure tegen de Staat der Nederlanden te voeren, omdat de Grondwet en ook de Europese regelgeving op dit punt, de veiligheid en het welzijn van de bevolking niet wordt gerespecteerd en gewaarborgd
 • heeft het gemeentebestuur van Groningen gevraagd in 2010 een MILIEUCONGRES te organiseren, met een accent op jongeren.
  Het gemeentebestuur heeft in een brief van 14 mei 2009 (zie bijlage 1) het bestuur van de Stichting gevraagd om daarvoor initiatieven aan te leveren.
  Op 26 november 2009 heeft het stichtingsbestuur acht voorstellen ingediend. Eén van deze voorstellen betreft 'Schade aan het milieu door het afsteken van vuurwerk'
 • juicht initiatieven toe die leiden tot de oprichting van een vereniging van slachtoffers van vuurwerk waar mensen met traumatische ervaringen en fysieke handicaps voor ondersteuning terecht kunnen
 • roept beeldende kunstenaars in Nederland op om plaatselijk kunstzinnige projecten op te zetten om uiting te geven aan de gevaren van consumentenvuurwerk
 • juicht initiatieven toe om te komen tot een Nationaal Monument ter nagedachtenis van alle gevallen vuurwerkslachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog ( aantal dodelijke slachtoffers 140 !; aantal gehandicapten en gewonden 60.000 en het aantal getraumatiseerde personen blijkt ontelbaar !)
 • steunt de heropening van het onderzoek over de vuurwerkramp in Enschede en de heer Kas Kaspers uit Emmen, die vanaf 2000, uit solidariteit, stem heeft gegeven aan die slachtoffers van deze vuurwerkramp, die alleen zijn komen te staan en in de vergetelheid zijn geraakt
 • roept ouders/opvoeders met klem op minderjarigen tijdens de jaar wisseling binnenshuis te houden, omdat de veiligheid op straat op geen enkele wijze is gewaarborgd!