Heeft u vragen en/of opmerkingen? Aarzel dan niet om ons te benaderen. Stichting "Staakt het vuren" is bereikbaar via het
emailadres info@staakthetvuren.com

Wij zijn een particuliere organisatie, zonder winstoogmerk, met een ideëel doel: wij starten een maatschappelijke discussie over het vuurwerkgebruik rondom de jaarwisseling.

Middels een positieve samenwerking tussen alle betrokkenen, inclusief de vuurwerkbranche, komen we tot verantwoorde alternatieven.